Uw webbrowser is verouderd. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en de beste ervaring op deze site.

Betrouwbaarheid hand in hand met rendement

Saalfelder

KLANT

Saalfelder Wäscherei GmbH

PROJECT

Uitbreiding van een persluchtinstallatie met als uitgangspunt betrouwbaarheid en maximale energie-efficiëntie

Saalfelder

KLANT

Saalfelder Wäscherei GmbH

PROJECT

Uitbreiding van een persluchtinstallatie met als uitgangspunt betrouwbaarheid en maximale energie-efficiëntie

PROJECTINFORMATIE

Schone was in een harmonieus proces – onmogelijk zonder perslucht

De uitdaging
Om met zekerheid te kunnen blijven voldoen aan de toekomstige, sterk schommelende vraag, besloot Saalfelder Wäscherei haar persluchtsysteem uit te breiden. De eis was alle componenten optimaal op elkaar af te stemmen, een duurzame werking te waarborgen en de energiebesparingsmogelijkheden optimaal te benutten.

De BOGE-oplossing
Naast de al aanwezige schroefcompressoren (C 30 FD en C 7 D) installeerde BOGE de SLDF 40-3 met in eigen huis ontwikkeld compressorblok. De frequentieregeling zorgt ervoor dat het systeem zich optimaal aanpast aan de schommelende vraag. Daarbij worden de perioden van belast en onbelast draaien geoptimaliseerd door de moderne masterbesturing airtelligence provis 3.

De geïntegreerde warmteterugwinning zorgt voor een extra toename van de efficiëntie. De geproduceerde afvalwarmte wordt niet onbenut afgevoerd, maar gebruikt om het bedrijfs-, verwarmings- en osmosewater te verwarmen.

Het resultaat
De installatie genereert niet meer perslucht dan werkelijk nodig is. Daarbij profiteert de eigenaar van aanzienlijke energiebesparingen en een overheidssubsidie (van BAFA - het Duitse ministerie voor economie en exportcontrole).